panel-energetyczny1

XXVI. Forum Ekonomiczne w Krynicy – dyskusje dotyczące sektora energetycznego

W dniach 6-8 września 2016 r. odbyło się XXVI. Forum Ekonomiczne w Krynicy. W panelach, które były poświęcone energetyce wzięli udział minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceministrowie Michał Kurtyka i Andrzej Piotrowski.

6 września 2016 r. Minister wziął udział w panelu Megaprojekty, czyli krótka i długa perspektywa planowania w energetyce. Megaprojekty to strategiczne przedsięwzięcia państwa. W energetyce oznaczają zwykle infrastrukturę lub moce wytwórcze, które mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne. Długofalowo mają one przynieść wartość dodaną, której perspektywa skłania do podjęcia wyzwania przez spółki skarbu, choć krótkoterminowo projekty te mogą sprawiać wrażenie kosztownych i ryzykownych. Uczestnicy dyskusji – wśród nich Remigiusz Nowakowski – prezes TAURON, Mirosław Kowalik – prezes Enei, Henryk Baranowski – prezes PGE oraz wiceprezes PGNIG Janusz Kowalski – rozmawiali m.in. o przyszłości polskiego sektora energii, wykorzystaniu w energetyce innowacyjnych technologii i światowych trendach widocznych w tym obszarze.

7 września szef resortu energii wziął udział w zorganizowanym przez ME w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej panelu Nowa architektura rynku energii elektrycznej. W dyskusji uczestniczyli ministrowie energii Litwy, Słowacji, Czech i Węgier. Minister Tchórzewski podjął temat odnawialnych źródeł energii.

Z kolei podczas panelu dyskusyjnego Regulacje czy innowacje? Co tak naprawdę zmienia sektor energetyczny? zwrócono uwagę na fakt, iż regulacje prawne są często aktualizowane, przez co spółki tworzące strategie są obarczone ryzykiem niepowodzenia. Panel zgromadził przedstawicieli strony politycznej, jak i spółek działających w tym sektorze.

Obecni w Krynicy wiceministrowie energii również uczestniczyli w dyskusjach na temat funkcjonowania sektora energii. Wiceminister Piotrowski wziął udział w panelu Elektryfikacja 2.0. Podczas panelu rozmawiano o niskiej emisji i spalinach samochodowych, które są przyczynami zanieczyszczenia miast w Europie.

Opracowanie: Anna Bachulska
Źródło: XXVI .Forum Ekonomiczne w Krynicy, Biznes Alert
Zdj. www.forum-ekonomiczne.pl