zawody 2

ENG Ranking zawodów przyszłości

W rankingu amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (www.bls.gov) znalazły się następujące zawody:
1. Kierownik budowy.
2. Menedżer w ochronie zdrowia, szef placówki medycznej.
3. Kierowca ciężarówki.
4. Pielęgniarka, opiekun osób starszych.
5. Deweloper systemów IT.
6. Stolarz.
7. Analityk Big Data, badacz danych.
8. Księgowy i audytor.
9. Chirurg medycyny estetycznej.

Lista powstała na podstawie badania rynku pracy w USA, jednak wnioski ze stworzonej prognozy można odnieść także do rynków europejskich, również polskiego.
Zbliżony ranking przedstawia Karolina Serwińska w artykule „Zawody przyszłości czyli w jakich kierunkach warto się kształcić?” w Podkarpackim Portalu Gospodarczym ppg24.pl.

Oto 13 zawodów przyszłości, o pozyskanie których warto zawalczyć.
1. Inżynieria komputerowa – programista (tworzenie oprogramowania), tester oprogramowania (branża badań i rozwoju).
2. Programowanie baz danych – specjaliści tzw. data miningu, specjaliści pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji i dużej ilości danych (Big Data) w tzw. chmurze.
3. Weterynarze – specjaliści od zdrowia i opieki nad zwierzętami domowymi.
4. Badania naukowe – pracownicy naukowi z takich dziedzin jak biologia, chemia matematyka i inżynieria.
5. Opieka zdrowotna – fizjoterapeuci, pielęgniarki, wykwalifikowani opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, personel domów opieki dla tych osób, hospicjów, specjaliści geriatrii, specjaliści medycyny estetycznej.
6. Finanse – pracownicy sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń, bankowości).
7. Terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy, asystenci i terapeuci rodzin i małżeństw.
8. Ochrona środowiska – pracownicy sektora odnawialnych źródeł energii, biopaliw, rolnictwa ekologicznego.
9. Aktuariusz szacujący ryzyko ubezpieczeniowe – pracownicy sektora ubezpieczeń sprzedaży i tworzenia odrębnych polis.
10. Transport i logistyka – pracownicy usług transportowych osób i towarów, kierowcy.
11. Turystyka, rozrywka i rekreacja, pracownicy branży hotelarskiej i gastronomicznej.
12. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni (praca za granicą), zbrojarze, betoniarze, operatorzy dźwigów.
13. Pracownicy znających języki obce, w tym języki niszowe (np. chiński, arabski, hindi, hiszpański)

I jeszcze jedno zestawienie, stworzone w oparciu o źródła: www.akademiakupiecka.pl, forsal.pl, biznes.onet.pl, www.bfkk.pl, www.money.pl.

Zawody przyszłości, czyli branże, w których będzie najwięcej ofert pracy w 2020 roku:
1. Inżynier logistyk.
2. Grafik komputerowy.
3. Informatyk – specjalista od bezpieczeństwa komórkowej transmisji danych.
4. Tłumacz języków azjatyckich: chiński, japoński, hinduski.
5. Kucharz.
6. Archiwista internetowy.
7. Scenarzysta gier komputerowych i programów telewizji 3D.
8. Trener fitnessu dla osób starszych.
9. Nauczyciele kształcenia zawodowego.
10. Fizycy, chemicy, matematycy.
11. Specjaliści nauk biologicznych.
12. Inżynierowie elektrotechnologii.
13. Psychologowie, politolodzy, teologowie, mediatorzy, specjaliści resocjalizacji czy ekonomiści.
14. Architekci, geodeci, projektanci.

Źródło: http://ecam.ohp.pl/-/rankingi-zawodow-przyszlosci-67975