cv ban

DLA PRACOWNIKA

Jak poprawnie napisać CV?

Pamiętaj – CV jest Twoją wizytówką. To dokument, który krótko i zwięźle przedstawia informacje o Tobie i Twoim doświadczeniu zawodowym. Prawidłowo napisane może okazać się kluczem do Twojego sukcesu, niepoprawnie przygotowane może przyczynić się do porażki.

Przejrzysty układ graficzny i krótka zrozumiała treść, przy zachowaniu pewnych stałych, obowiązujących zasad pozwolą na poprawne opracowanie dokumentu.

Poniżej prezentujemy zasady, którymi należy się kierować sporządzając CV:

1. WYGLĄD

- CV nie powinno mieć zbyt wielu stron, najlepiej jeżeli informacje umieszczamy na jednej stronie A4,

- wybrana czcionka powinna być jedną ze standardowych,

- należy unikać zbędnych ozdobników.

2. TREŚĆ

- język powinien być zrozumiały,

- piszemy krótko i zwięźle, należy unikać rozbudowanych opisów,

- niedopuszczalne jest popełnie jakichkolwiek błędów ortograficznych i językowych.

3. UKŁAD

Podstawowe informacje:

- imię i nazwisko,

- wiek (data urodzenia lub liczba lat),

- adres (pełny lub samo miasto),

- numer telefonu,

- adres e-mail (unikamy podawania e-maili nieprofesjonalnie brzmiących, najlepiej jeżeli posiadają formę: imię.nazwisko@...)

- dodatkowo można umieścić swoje zdjęcie, należy jednak pamiętać, aby było ono aktualne i miało charakter formalny.

Wykształcenie:

- informacje należy przygotować w określonym porządku tj. na początku szkoła ukończona w najbliższej przeszłości, na końcu – dalszej,

- należy wpisać daty rozpoczęcia i zakończenia studiów (szkół), nazwę uczelni (szkoły), nazwę wydziału (profil klasy), nazwę kierunku i nazwę uzyskanego tytułu – np. magister, inżynier, technik itd.

- można umieścić informację o temacie pracy magisterskiej i ocenie końcowej, ale nie jest to wymogiem.

Doświadczenie zawodowe:

- należy wypisać wszystkie doświadczenia zawodowe (szczególnie podkreślając te, które pomogą w zdobyciu nowego stanowiska), podobnie jak w przypadku wykształcenia powinien być zachowany porządek względem dat,

- uwzględniamy daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy (można zawrzeć też informację o branży firmy), nazwę stanowiska pracy, opis najważniejszych obowiązków – tutaj należy krótko i zwięźle wymienić najważniejsze zadania na stanowisku pracy,

- jeżeli w jednej firmie pracowałeś na więcej niż jednym stanowisku – również należy to zaznaczyć, łącznie z określeniem daty kiedy miała miejsce zmiana stanowiska.

4. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

- należy wypisać języki obce, które znamy oraz informację na jakim poziomie się nimi posługujemy,

- dodatkowo, jeżeli posiadamy certyfikaty potwierdzające znajomość języków – należy napisać jaki to certyfikat i kiedy został uzyskany.

5. DODATKOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

- szkolenia – jakie i kiedy,

- uprawnienia, certyfikaty – jakie i kiedy,

- posiadana wiedza i umiejętności – np. znajomość programów komputerowych, systemów zarządzania, nowoczesnych standardów pracy, itd.

- posiadanie innych dokumentów – np. prawo jazdy.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Ten punkt jest mniej formalny i nie jest obowiązkowy. Można w nim zawrzeć krótką informację na temat swoich cech osobistych i zainteresowań, czy też osiągnięć pozazawodowych.

7. KLAUZULA

Na końcu CV należy zawrzeć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, np.:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883)".

NAJNOWSZE
 OFERTY PRACY

No post found

Zobacz oferty

NEWSLETTER

Zapisz się do bezpłatnego newslettera. Będziesz na bieżąco informowany o nowych ofertach.

wpisz swój e-mail *